Støt bestræbelserne på at føre politikere og folk sammen

BEKÆMP VOLDTÆGT i FREDS- OG KRIGSTID

Yd ofrene juridisk retfærdighed. Stil voldtægtsforbrydere for retten.

Din stemme kan gøre en forskel

SE MERE PÅ:

OM OS

FORENINGEN MOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN

Foreningens formål er at sætte fokus på og bekæmpe brugen af voldtægt som våben under væbnede konflikter uden efterfølgende retsforfølgelse.

Formålet vil søges opfyldt gennem udbredelse af filmen ’Voldtægt som krigsvåben’ produceret af Sfinx Film, samt gennem konferencer og websites om emnet, både nationalt og internationalt.

Et andet mål er at yde assistance til voldtægtsofre i form af fx juridisk bistand , rådgivning, lægehjælp og medicin.

Midlerne til at opnå disse formål vil bibringes gennem donationer fra private foreninger, fonde, organisationer og enkeltindivider

med henblik på at fremme arbejdet.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

VI TAKKER FOR DIT MEDLEMSSKAB

 

"Foreningen

- Imod Voldtægt som Krigsvåben"

“The Association Against Rape as a Weapon of War”

CVR-number : 35939180

Bank: Andelskasse OIKOS

Kontonr. 8418 8929712081

Iban: DK8984188929712081

Swift: ANOKDK21

 

 

Alle persondata du oplyser til "FORENINGEN IMOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN" igennem denne hjemmeside holdes fortroligt - "FORENINGEN IMOD VOLDTÆGT SOM KRIGSVÅBEN" videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

VORES AGENDA

Der findes faktisk internationale konventioner mod brugen af voldtægt i konfliktområder

– men de respekteres ikke!

Ved krigsforbryderprocesser behandles voldtægt som den mindst betydningsfulde af krigsforbrydelser.

For ofrene er juridisk retfærdighed deres eneste håb om at genvinde deres integritet og sikkerhed.

Straffrihed skal opgives, og retfærdighed skal blive normen.

 

 ”Hvordan vi afskaffer voldtægt i konfliktområder” bør optræde på den politiske dagsorden.

Vær med på facebook

Bring videre LIKE & DEL